Examineren

Ben jij een student ?

Al jaren is Estudiantes Costa Blanca continu bezig met het goed inrichten van een volgens Nederlandse wet- en regelgeving examensysteem. We hebben hierover veel contacten met de scholen en werken samen met verschillende partijen in Nederland om dit allemaal goed te organiseren. Wij zijn allemaal gecertificeerd en voldoen aan alle eisen.

Inmiddels hebben er al honderden studenten bij ons kunnen examineren en zijn deze examens allemaal goed gekeurd door de examencommissie op school. Hierdoor loop jij geen studievertraging op tijdens je stage in het buitenland en kun je al je examens afnemen op je stageplaats in Spanje.

Inmiddels hebben er al honderden studenten bij ons kunnen examineren en zijn deze examens allemaal goed gekeurd door de examencommissie op school. Hierdoor loop jij geen studievertraging op tijdens je stage in het buitenland en kun je al je examens afnemen op je stageplaats in Spanje.

Als jij interesse hebt in een stage via Estudiantes Costa Blanca en jij wil hier ook graag kunnen examineren, vraag dan op school of zij al een samenwerkingsverband met ons hebben. Als deze er al is, perfect. Dan kunnen we snel schakelen. Als deze er nog niet is, ook geen probleem. Vraag dan even aan jouw school of ze contact met ons op willen nemen.

Ben jij een medewerker op het ROC ?

Examineren in het buitenland 

Binnen het MBO kan het een uitdaging zijn leerlingen valide, betrouwbaar en transparant te beoordelen, net als het optimaal inrichten van het examineringsproces. Zeker als het examineren in het buitenland plaatsvindt.  

Estudiantes Costa Blanca heeft al vele jaren ervaring met het examineren bij ons in Spanje. N.a.v. een groot marketing onderzoek in 2013 kwam vanuit het ROC duidelijk de behoefte naar voren om het examineren in het buitenland meer toegankelijk te maken. 

Meer en meer leerlingen volgen een internationale stage maar het goed inrichten van het internationale examineringsproces bracht veel vragen met zich mee.  

Estudiantes Costa Blanca heeft inmiddels bewezen dat het kan door gecertificeerde examenfunctionarissen in te zetten, goede afspraken te maken met de scholen en de leerbedrijven regelmatig te toetsen en te evalueren op de kwaliteit. 

Komen jullie studenten naar ons toe mét examens? Neem dan contact met ons op zodat we de juiste stappen kunnen nemen om het proces goed te laten verlopen.

Voor de HBO docent is het wellicht interessant om te weten dat een Spaanse verpleegkundige op HBO+ niveau haar opleiding in Spanje heeft genoten. De HBO student uit Nederland loopt daarom gegarandeerd op gewenst niveau stage. 

campus
Examineren
Scroll to Top
Scroll to Top