Examineren

Ben jij een student ?

Al jaren is Estudiantes Costa Blanca continu bezig met het goed inrichten van een volgens Nederlandse wet- en regelgeving examensysteem. We hebben hierover veel contacten met de scholen en werken samen met verschillende partijen in Nederland om dit allemaal goed te organiseren. Wij zijn allemaal gecertificeerd en voldoen aan alle eisen.

Inmiddels hebben er al honderden studenten bij ons kunnen examineren en zijn deze examens allemaal goed gekeurd door de examencommissie op school. Hierdoor loop jij geen studievertraging op tijdens je stage in het buitenland en kun je al je examens afnemen op je stageplaats in Spanje.

Als jij interesse hebt in een stage via Estudiantes Costa Blanca en jij wil hier ook graag kunnen examineren, vraag dan op school of zij al een samenwerkingsverband met ons hebben. Als deze er al is, perfect! Dan kunnen we snel schakelen.
Als deze er nog niet is, ook geen probleem. Vraag dan even aan jouw school of ze contact met ons op willen nemen. School kan contact met ons opnemen via hun eigen link op deze pagina maar wij zijn uiteraard ook gewoon te bellen en te mailen.

School kan contact met ons opnemen via hun eigen link op deze pagina maar wij zijn uiteraard ook gewoon te bellen en te mailen.

Ben jij een medewerker op het ROC ?

Examineren in het buitenland 

Binnen het MBO kan het een uitdaging zijn leerlingen valide, betrouwbaar en transparant te beoordelen, net als het optimaal inrichten van het examineringsproces. Zeker als het examineren in het buitenland plaatsvindt. 

Estudiantes Costa Blanca heeft al vele jaren ervaring met het examineren bij ons in Spanje. N.a.v. een groot marketing onderzoek in 2013 kwam vanuit het ROC duidelijk de behoefte naar voren om het examineren in het buitenland meer toegankelijk te maken. 

Meer en meer leerlingen volgen een internationale stage maar het goed inrichten van het internationale examineringsproces bracht veel vragen met zich mee. 

Estudiantes Costa Blanca heeft inmiddels bewezen dat het kan door gecertificeerde examenfunctionarissen in te zetten, goede afspraken te maken met de scholen en de leerbedrijven regelmatig te toetsen en te evalueren op de kwaliteit. 

Ondanks de grote inzet vanuit het Spaanse leerbedrijf, het ROC, SBB en uiteraard vanuit ons is het borgen van de kwaliteit een continue uitdaging welke onder de loep ligt van de Onderwijsinspectie. 

Estudiantes Costa Blanca is een samenwerking aangegaan met Certiforce, hét bedrijf op het gebied van expertise binnen het examineringsproces.
Certiforce is een certificerende organisatie welke examenleveranciers certificeert en exameninstrumenten valideert.
Samen zetten wij ons in voor Internationale Kwaliteitsborging in 4 stappen.

 1. Accreditering door SBB.
  Estudiantes Costa Blanca draait al jaren een goedlopend project met SBB waar wij als buitenland partner de werkanalyse maken voor het toekomstige leerbedrijf op basis van het kwalificatiedossier.
  In de samenwerking met Certiforce verzorgen wij maatwerk examens die voor het Spaanse leerbedrijf gevalideerd zijn en voldoet aan de Nederlandse Wet- en regelgeving.
 2. Examencommissie.
  Om het proces van examinering te borgen bestaat er een examencommissie op locatie. Deze commissie heeft dezelfde wettelijke taken en verantwoordelijkheden als in Nederland. In de samenstelling van deze examencommissie wordt er uitgegaan van verschillende leden van zowel het ROC, Certiforce, Estudiantes Costa Blanca en overige welke verantwoordelijkheid dragen voor het ´zorgen en borgen´ van het Nederlandse opleidingscentrum.
 3. Examinering.
  Op basis van het examenplan worden de examens uitgevoerd. De examens worden afgenomen door twee examinatoren. Beide zijn gecertificeerde en onafhankelijke examinatoren en hebben kennis van de exameninstrumenten.
  De exameninstrumenten zijn op maat gemaakt voor de leerplek, gevalideerd door Certiforce en vastgesteld door de examencommissie hier bij ons op locatie. De processen zijn gedigitaliseerd waardoor deze transparant en traceerbaar zijn voor allen.
  Estudiantes Costa Blanca heeft tevens een examenlocatie ingericht (buiten de leerplek) waar onderdelen van een examen middels simulatie geëxamineerd kunnen worden.
 4. APK.
  Certiforce zorgt middels hun ATCA-methode voor een blijvende waarborging van de kwaliteit rondom het internationaal examineren van de leerling.
  ATCA staat voor Advies, Training, Certificering en APK.
  Met APK wordt bedoeld dat Certiforce de scholen helpt de kwaliteit te waarborgen. Dit wordt gedaan middels onze examenfunctionarissen en het proces op locatie te blijven monitoren en te adviseren. Verbeterpunten worden in kaart gebracht om blijvend te kunnen optimaliseren.

Opleidingsmanager, docent, werkzaam bij de ´International Office´ van de school en lopen jullie aan tegen de uitdaging bij het waarborgen van de kwaliteit van het internationaal examineringsproces?
Plan dan nu een digitale afspraak, krijg direct inzicht in de kwaliteit en krijg persoonlijk advies.

Vraag hier een Certiforce QuickScan aan:

Certiforce QuickScan
campus