Stagebegeleiding

Estudiantes Costa Blanca biedt jou begeleiding.
Je hebt de keuze uit één van de volgende begeleidingspakketten; basis, middel en totaal.
We verwijzen je door naar de website wanneer je het beste voor welk pakket kiest.
Als je hier nog vragen over hebt, overleg dan eerst met Laura Westers.

Stagebegeleidingspakket basis

Omdat Estudiantes Costa Blanca voor kwaliteit staat én persoonlijk contact neem je bij ons altijd automatisch het basis begeleidingspakket* af. Wij bieden niet alleen onze studenten een service maar ook onze leerbedrijven. Middels dit pakket houden we altijd een vinger aan de pols over hoe het met jullie gaat. 

€150,- (de prijs is inclusief BTW en per persoon)

 • Tussenevaluatie; halverwege jouw stage nemen wij contact met jou en je stage op voor de tussenevaluatie.
 • Eindevaluatie; tegen het einde van jouw stage nemen wij contact met jou en je stage op voor de eindevaluatie. 
 • Een check of alle documentatie volledig en getekend is, zodat jij niets mist wanneer je terug reist naar Nederland. 

*Wanneer jij kiest voor dit pakket ben jij je ervan bewust dat jij buiten de twee genoemde contactmomenten geen aanspraak kan maken op onze service. Dit pakket maakt het niet mogelijk om in Spanje aan leerdoelen of opdrachten te werken en is geschikt voor studenten die puur voor een ervaring komen en de begeleiding en back up vanuit school gaan ontvangen.   

Je bent je ervan bewust dat jouw begeleider op de werkvloer geen ervaring heeft en niet bekwaam/bevoegd is om jou te helpen met leerdoelen of opdrachten. 

Indien jij tijdens de stage in een situatie terecht komt die aandacht vanuit ons vereist dan hanteren wij een uurtarief á €50,- per uur (vast tarief). 

Stagebegeleidingspakket middel

Met dit pakket ontvang je minimaal 4 uur begeleiding vanuit ons. 

Jouw Estudiantes begeleider is altijd een Nederlands of Engels sprekende gecertificeerd assessor en krijgt regelmatig bijscholing over de Nederlandse werkprocessen en competenties die jij moet kunnen aantonen tijdens je opleiding in Nederland. 


Jouw Estudiantes begeleider heeft tevens een opleiding genoten voor de opleiding die jij nu volgt. 

€395,- (de prijs is inclusief BTW en per persoon)

 • Nulmeting; na ongeveer twee weken stage komt jouw begeleider bij je langs op de werkvloer om af te stemmen hoe het met je gaat. Samen blikken jullie terug op de start van de stage en of er nog dingen onduidelijk zijn. Je leerdoelen voor de aankomende periode worden besproken. 
 • Tussenevaluatie; halverwege de stage komt jouw begeleider bij je langs op de werkvloer voor een volledige tussenevaluatie. Voortgang van jouw stage met bijbehorende leerdoelen worden zorgvuldig besproken. 
 • Eindevaluatie; tegen het einde van de stage komt jouw begeleider bij je langs op de werkvloer voor een volledige eindevaluatie. Er wordt teruggeblikt op jouw stage, feedback formulieren worden ingevuld en nieuwe leerdoelen welke je mee terug wilt nemen naar Nederland worden doorgenomen. 
 • Een check of alle documentatie volledig en getekend is, zodat jij niets mist wanneer je terug reist naar Nederland. 
 • 1x een online vragenuurtje; naar wens en behoefte kun jij met jouw Estudiantes begeleider een online afspraak maken om vragen, twijfels, voortgang of overige zaken die met stage te maken hebben te bespreken. 

Dit pakket maakt het mogelijk om oefenopdrachten uit te voeren en na te laten kijken tijdens de fysieke momenten. De fysieke momenten of het online vragenuurtje maakt het mogelijk om in te zoomen op jouw leerdoelen. 

Indien collega´s van de werkvloer jouw handelingen mogen aftekenen onder supervisie van jouw Estudiantes begeleider, dan is het met dit pakket ook mogelijk om bezig te zijn met je handelingen.  

Met dit pakket is het niet mogelijk om te examineren of om te werken aan je voorbereidende grote opdrachten (op het examen). 

Stagebegeleidingspakket totaal

Met dit pakket ontvang jij wel 7 uren begeleiding vanuit ons. 

Jouw Estudiantes begeleider is altijd een Nederlands of Engels sprekende gecertificeerd assessor en krijgt regelmatig bijscholing over de Nederlandse werkprocessen en competenties die jij moet kunnen aantonen tijdens je opleiding in Nederland. 


Jouw Estudiantes begeleider heeft tevens een opleiding genoten voor de opleiding die jij nu volgt. 

€478,- (de prijs is inclusief BTW en per persoon)

 • Nulmeting; na ongeveer twee weken stage komt jouw begeleider bij je langs op de werkvloer om af te stemmen hoe het met je gaat. Samen blikken jullie terug op de start van de stage en of er nog dingen onduidelijk zijn. Je leerdoelen voor de aankomende periode worden besproken. 
 • Tussenevaluatie; halverwege de stage komt jouw begeleider bij je langs op de werkvloer voor een volledige tussenevaluatie. Voortgang van jouw stage met bijbehorende leerdoelen worden zorgvuldig besproken. 
 • Eindevaluatie; tegen het einde van de stage komt jouw begeleider bij je langs op de werkvloer voor een volledige eindevaluatie. Er wordt teruggeblikt op jouw stage, feedback formulieren worden ingevuld en nieuwe leerdoelen welke je mee terug wilt nemen naar Nederland worden doorgenomen. 
 • Een check of alle documentatie volledig en getekend is, zodat jij niets mist wanneer je terug reist naar Nederland. 
 • 2x een online vragenuurtje; naar wens en behoefte kun jij met jouw Estudiantes begeleider een online afspraak maken om vragen, twijfels, voortgang of overige zaken die met stage te maken hebben te bespreken.
 • Opdrachten worden nagekeken en voorzien van feedback
 • Indien jij met Prove2Move werkt (rode map) dan is het mogelijk om je verpleegtechnische handelingen te laten examineren. 
 • Ook is het mogelijk om 1 overig examen te examineren (Prove2Move).
 • Indien jij met Consortium materiaal werkt dan is het mogelijk om je verpleegtechnische handelingen af te laten tekenen, aan je oefenopdrachten en/of aan je voorbereidende opdrachten te werken én om twee examens te laten beoordelen. 

Dit pakket maakt het mogelijk om opdrachten uit te voeren of om te werken aan je handelingen. De fysieke momenten en de online momenten maken het mogelijk om goed bezig te zijn met je opdrachten. Examineren is binnen dit pakket mogelijk. 

Leerdoelen worden elk moment met jouw begeleider weer besproken en nieuwe doelen worden gesteld. 

Wil je meer examens doen tijdens jouw stage in Spanje? 

Wij rekenen per examen ons uurtarief á €50,- 

stagebegeleiding ECB Spanje
Scroll to Top
Scroll to Top