Stagebegeleiding

Ondanks dat het maar iets meer dan twee uurtjes vliegen is, is stage lopen in Spanje totaal anders dan stage lopen in Nederland.
Die verschillen tussen de twee landen zoals de taal, het eten en het klimaat zijn logisch, daarom is het ook zo leuk om stage te lopen in Spanje. Je leert een nieuwe cultuur kennen én de verschillen van de werkvloer.

Eén van de grote verschillen op de werkvloer in Spanje is bijvoorbeeld het geven van feedback en het werken aan je leerdoelen. Door cultuur en achtergrond worden punten soms letterlijk anders vertaald. Maar ook dat wat je mag en kan leren in Spanje is anders dan in Nederland. De opleidingen zijn in Spanje vaak concreter en praktischer ingericht en daarom mag je hier over het algemeen meer, ondanks dat je altijd boventallig staat. Het meer mogen is een mooi gegeven maar behoeft ook kennis én het durven en kunnen aangeven van je grenzen. 

Juiste begeleiding tijdens je stage is daarom heel belangrijk.
Op de werkvloer krijg je sowieso altijd je eigen werkbegeleider aangewezen. Omdat dit in bijna alle gevallen een Spanjaard is die de Engelse taal over het algemeen niet zo goed beheerst, kan het zijn dat jullie elkaar niet altijd helemaal goed begrijpen.

Dit kan gaan over wat jij moet doen voor school (evaluaties, werken aan leerdoelen, ontwikkelen van competenties, opdrachten en onderzoekjes) maar ook over waar jij zoal tegen aan loopt tijdens je stage. 

Omdat Estudiantes Costa Blanca voor kwaliteit staat én persoonlijk contact neem je bij ons altijd automatisch het begeleidingspakket in (van toepassing voor de VIG en VP). Dit pakket komt dus boven op het basispakket.  

Het Estudiantes contactpersoon dat jij vervolgens krijgt aangewezen is altijd een Nederlands of Engels sprekende gecertificeerd assessor en krijgt regelmatig bijscholing over de Nederlandse werkprocessen en competenties die jij moet kunnen aantonen.


Jouw contactpersoon heeft tevens een opleiding genoten voor de opleiding die jij nu volgt.

Stagebegeleidingspakket
€477,95 voor 20 weken stage.
€295,- voor 10 weken stage. (de prijzen zijn inclusief BTW (IVA) per persoon)

  • Nulmeting; opdrachten en dergelijke worden doorgenomen en tips worden gegeven. Samen wordt er gekeken waar jij aan het begin van je stageperiode staat en wat je leerdoelen zijn voor de aankomende maanden. Dit gesprek is na twee eerste weken stage bij jou op de werkvloer.
  • Opdrachten kunnen onbeperkt gemaild worden waarop jij binnen een paar dagen feedback ontvangt.
  • Twee keer fysiek contact op stage om e.e.a. te bespreken waar behoefte aan is met betrekking tot stagebegeleiding, opdrachten en examens. 
  • Indien gewenst twee keer een digitaal gesprek naar wens om eventuele hobbels en bobbels te bespreken op stage of om juist successen met elkaar te delen.
  • Eindevaluatie
  • Een check of alle documentatie volledig en getekend is, zodat jij niets mist wanneer je terug reist naar Nederland.
stagebegeleiding ECB Spanje
Scroll to Top