Stagebegeleiding

Ondanks dat het maar iets meer dan twee uurtjes vliegen is, is stage lopen in Spanje totaal anders dan stage lopen in Nederland.
Die verschillen tussen de twee landen zoals de taal, het eten en het klimaat zijn logisch, daarom is het ook zo leuk om stage te lopen in Spanje. Je leert een nieuwe cultuur kennen én de verschillen van de werkvloer.

Eén van de grote verschillen is bijvoorbeeld het geven van feedback en het werken aan je leerdoelen. Maar ook dat wat je mag en kan leren in Spanje is anders dan in Nederland. De opleidingen zijn in Spanje vaak concreter en praktischer ingericht en daarom mag je hier over het algemeen meer ondanks dat je altijd boventallig staat.

Juiste begeleiding tijdens je stage is daarom heel belangrijk.
Op de werkvloer krijg je sowieso altijd je eigen werkbegeleider aangewezen. Omdat dit in bijna alle gevallen een Spanjaard is die de Engelse taal over het algemeen niet zo goed beheerst, kan het zijn dat jullie elkaar niet altijd helemaal goed begrijpen qua alles wat jij moet doen voor school (evaluaties, werken aan leerdoelen, ontwikkelen van competenties, opdrachten en onderzoekjes).

Om die reden is het mogelijk om via Estudiantes Costa Blanca jouw eigen persoonlijke, goed Engels sprekende begeleider in te huren.
Het contactpersoon dat jij krijgt aangewezen is altijd een Nederlands gecertificeerd assessor en krijgt regelmatig bijscholing over de Nederlandse werkprocessen en competenties die jij moet kunnen aantonen.
Jouw contactpersoon heeft tevens een opleiding genoten voor de opleiding die jij nu volgt.

Indien jij voor deze begeleiding kiest krijg jij, naast het basis stagepakket, extra persoonlijke tijd, aandacht en begeleiding en 100% garantie dat alles soepel verloopt.

Extra Stagebegeleidingspakket €477,95 inclusief BTW (IVA) per persoon

  • Nulmeting; opdrachten en dergelijke worden doorgenomen en tips worden gegeven. Samen wordt er gekeken waar jij aan het begin van je stageperiode staat en wat je leerdoelen zijn voor de aankomende maanden. Dit gesprek is na twee eerste weken stage bij jou op de werkvloer.
  • Opdrachten kunnen gemaild waarop binnen een paar dagen feedback wordt gegeven
  • Twee keer fysiek contact op stage om e.e.a. te bespreken waar behoefte aan is
  • Indien gewenst twee keer een digitaal gesprek naar wens om eventuele hobbels en bobbels te bespreken op stage of om juist successen met elkaar te delen.
  • Eindevaluatie
  • Een check of alle documentatie volledig en getekend is zodat jij niets mist wanneer je terug reist naar Nederland.